KUFR

čili Klub Úplně Fantastické Rekreace je občanské sdružení, zabývající se náplní volného času dětí, mládeže i dospělých. Jsme nevládní nezisková organizace, naše aktivity jsou dostupné za rozumnou cenu. Abyste mohli využívat plně všech výhod musíte se zaregistrovat jako člen organizace (formulář pro registraci si stáhněte v sekci Download).Pokud máte rádi sport, přírodu a dobrou zábavu s partou dobrých lidí tak neváhejte...

Činnost Klubu

 • pobyty v přírodě
 • lyžařské zájezdy
 • vodácké výcviky a zájezdy
 • cykloturistika
 • akce pro děti a mládež (včetně táborů)
 • vysokohorská turistika
 • sportovní turnaje
 • táborové ohně
 • soutěže a závody
 • akce pro rodiče s dětmi

Vlastnictví Klubu

 • klubovna v Uherském Hradišti
 • areál technického zázemí v Kunovicích
 • vleky na lodě a kola (za autobus)
 • lodě, pádla, rafty
 • turistické a horolezecké vybaveníDUHA - DUŽINA ÚSVIT

Duha je celostátní organizace zaměřena svou činností především na vytváření a realizaci programů pro děti a mládež, je zde však také dostatečný prostor pro aktivní zapojení ostatních věkových kategorií. Duha je organizací otevřenou pro všechny lidi bez rozdílu věku, rasy, vyznání, vzdělání... volně spojuje rozrůzněné. Základními články Duhy jsou kluby nebo dužiny, které jsou roztroušeny po celé republice.

Aktivity klubů a dužin

 • tábornictví
 • vodáctví
 • turistika
 • cykloturistika
 • horolezectví
 • lyžování
 • netradiční sportovní hry
 • deskové hry
 • divadlo
 • kulturní akce
 • jeskyňaření
 • a mnohé další...

Společným cílem všech dužin je kvalitně vyplnit volný čas dětí a mládeže a to nejen dětí z běžných rodin, ale i dětí hendikepovaných, dětí z dětských domovů, romských dětí...
Členskou základnu dužiny Úsvit tvoří především děti a mládež ve věku od 6 do 18 let, najdeme však zde i mladší a o něco starší členy. Oddíl je veden zkušeným týmem vedoucích, který připravuje během školního roku 8-10 výprav - jednodenních, víkendových či vícedenních - pro děti a mládež všech věkových kategorií.
Výpravy jsou vždy zarámovány celoroční motivační dobrodružnou hrou. Dalšími pravidelnými akcemi dužiny jsou 2 letní stanové tábory, které jsou vyvrcholením celoroční činnosti, vzdělávací semináře, akce pro širokou veřejnost.

Hlavní náplň činností Úsvitu

 • pobyty v přírodě
 • turistika pěší, vodní a cyklo
 • tábornictví
 • hry
 • soutěže
 • netradiční sportovní aktivity
 • ringo
 • indiaca
 • lezení
 • lanové lávky
 • kreativní rukodělná činnost
 • trocha divadla, zpěvu atd...

Hlavním cílem je vést děti k samostatnosti, naučit je vzájemné toleranci a soužití ve smíšeném, věkově různorodém kolektivu, práci v týmu, ukázat jim cestu, jak jinak se dá také žít a trávit volný čas, v neposlední míře je kladen důraz na pohodu a legraci a to, aby se děti vracely z akcí domů spokojené a o něco bohatší.
Mimo akcí určených čistě pro děti mají též členové dužiny možnost účastnit se akcí KUFRu - Klubu Úplně Fantastické Rekreace - zájezdových akcí pro rodiče a děti, akcí klubových - plavání, turnaje, ohně, ...